Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego BUKOWO - BUKOWSKA w Szczecinie

Nazwa planu
BUKOWO - BUKOWSKA
Numer planu
609
Numer uchwały wszczynającej
XLII/1049/09
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
XX/479/16
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach poz. 3024
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Plan
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
75,1