Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego BOLINKO - NIEMIERZYŃSKA 3 w Szczecinie

Nazwa planu
BOLINKO - NIEMIERZYŃSKA 3
Numer planu
764
Numer uchwały wszczynającej
XL/1081/22
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
LI/1395/23
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DZ. URZ. WOJ. 2023.3647
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Zmiana
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
5,6