Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego BOLINKO - E.PLATER - KOŚCIÓŁ w Szczecinie

Nazwa planu
BOLINKO - E.PLATER - KOŚCIÓŁ
Numer planu
660
Numer uchwały wszczynającej
XXXIX/1176/14
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
VIII/119/15
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach poz. 2443
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Plan
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
1,9