Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego BOLINKO - E. PLATER - KOŚCIÓŁ 2 w Szczecinie

Nazwa planu
BOLINKO - E. PLATER - KOŚCIÓŁ 2
Numer planu
746
Numer uchwały wszczynającej
XI/336/19
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
XXVIII/817/21
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach poz. 2305
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Zmiana
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
1,4