Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ARKOŃSKIE - NIEMIERZYN - WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH w Szczecinie

Nazwa planu
ARKOŃSKIE - NIEMIERZYN - WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
Numer planu
756
Numer uchwały wszczynającej
XXVII/780/21
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
XL/1094/22
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach poz. 2500
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Plan
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
3,2