Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ARKOŃSKIE - NIEMIERZYN - SZPITAL w Szczecinie

Nazwa planu
ARKOŃSKIE - NIEMIERZYN - SZPITAL
Numer planu
616
Numer uchwały wszczynającej
LII/1359/10
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
XXXIII/888/17
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach poz. 4124
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Plan
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
76,0