Przejdź do treści

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

W załączniku "Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021" (w raz z aktualizacją z 18.10.2021 roku).

"Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021" znajduje się także na portalu e-Zamówienia i dostępny jest pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/tender-details/2021%2FBZP%2000049757%2F02%2FP