Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ZAŁOM - KASZTANOWE w Szczecinie

Nazwa planu
ZAŁOM - KASZTANOWE
Numer planu
586
Numer uchwały wszczynającej
XXIII/469/04
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
XXXIX/1126/18
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach poz. 1904
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Plan
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
165,5