Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ŚRÓDMIEŚCIE PÓŁNOC - CENTRUM - WYZWOLENIA w Szczecinie

Nazwa planu
ŚRÓDMIEŚCIE PÓŁNOC - CENTRUM - WYZWOLENIA
Numer planu
203
Numer uchwały wszczynającej
X/184/11
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
XXXIV/998/13
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach poz. 3832
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Plan
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
28,6