Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego POMORZANY - NAD ODRĄ w Szczecinie

Nazwa planu
POMORZANY - NAD ODRĄ
Numer planu
612
Numer uchwały wszczynającej
XLVI/1162/10
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
VII/100/15
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach poz. 2048
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Plan
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
217,7