Zbieranie wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Gumieńce – ul. Cukrowa"

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Szczecin o zbieraniu wniosków do przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Gumieńce – ul. Cukrowa" w Szczecinie w dniach od 19 lipca 2022 r. do 18 sierpnia 2022 r.

Załącznik z ogłoszeniem oraz klauzula wskazująca sposób wykonania obowiązku informacyjnego dotycząca przetwarzania danych osobowych w toku sporządzania projektu planu miejscowego znajduje się tutaj.

Treść samego ogłoszenia dostępna jest tutaj.