Wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa - Bandurskiego, Gaińskiej”

Treść zakończonego wyłożenia

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Szczecin o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania „Żelechowa - Bandurskiego, Gaińskiej” w Szczecinie w dniach od 8 marca 2022 r. do 29 marca 2022 r., oraz o zbieraniu uwag do dnia 13 kwietnia 2022 r.