Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żydowce osiedle”

Treść zakończonego wyłożenia

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Szczecin o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania „Żydowce osiedle” w Szczecinie w dniach od 25 czerwca 2021 r. do 19 lipca 2021 r., oraz o zbieraniu uwag do dnia 2 sierpnia 2021 r.