Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zdroje - Zielony Dwór”

Treść zakończonego wyłożenia

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Szczecin o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania „Zdroje - Zielony Dwór” w Szczecinie w dniach od 7 lipca 2022 r. do 28 lipca 2022 r., oraz o zbieraniu uwag do dnia 18 sierpnia 2022 r.