Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zdroje – Zielony Dwór”

Treść zakończonego wyłożenia

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Szczecin o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania „Zdroje – Zielony Dwór” w Szczecinie w dniach od 25 marca 2022 r. do 19 kwietnia 2022 r., oraz o zbieraniu uwag do dnia 4 maja 2022 r.