Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stołczyn - Kościelna, Dąbrówki”

Treść zakończonego wyłożenia

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Szczecin o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania „Stołczyn Kościelna, Dąbrówki” w Szczecinie w dniach od 13 września 2021 r. do 4 października 2021 r., oraz o zbieraniu uwag do dnia 19 października 2021 r.