Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pogodno – Wincentego Pola”

Treść zakończonego wyłożenia

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Szczecin o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania „Pogodno – Wincentego Pola” w Szczecinie w dniach od 1 kwietnia 2022 r. do 22 kwietnia 2022 r., oraz o zbieraniu uwag do dnia 10 maja r.