Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce - Św. Kingi”

Treść zakończonego wyłożenia

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Szczecin o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania „Gumieńce - Św. Kingi” w Szczecinie w dniach od 26 maja 2022 r. do 15 czerwca 2022 r., oraz o zbieraniu uwag do dnia 30 czerwca 2022 r.