Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce - Krakowska 3” (wyłożenie nr 3.)

Treść zakończonego wyłożenia

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Szczecin o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania „Gumieńce - Krakowska 3” w Szczecinie w dniach od 9 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r., oraz o zbieraniu uwag do dnia 16 sierpnia 2021 r.