Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce – Krakowska 3” (wyłożenie nr 2.)

Treść zakończonego wyłożenia

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Szczecin o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania „Gumieńce – Krakowska 3” w Szczecinie w dniach od 23 kwietnia 2021 r. do 14 maja 2021 r., oraz o zbieraniu uwag do dnia 31 maja 2021 r.