Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Arkońskie – Niemierzyn – Wszystkich Świętych” (wyłożenie nr 2.)

Treść zakończonego wyłożenia

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Szczecin o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania „Arkońskie – Niemierzyn – Wszystkich Świętych” w Szczecinie w dniach od 10 stycznia 2022 r. do 2 lutego 2022 r., oraz o zbieraniu uwag do dnia 16 lutego 2022 r.