Wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Międzyodrze Wyspa Grodzka – Łasztownia 3"

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Szczecin o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Międzyodrze Wyspa Grodzka – Łasztownia 3" w Szczecinie w dniach od 11 sierpnia 2022 r. do 9 września 2022 r.

Załącznik z ogłoszeniem oraz klauzula wskazująca sposób wykonania obowiązku informacyjnego dotycząca przetwarzania danych osobowych w toku sporządzania projektu planu miejscowego znajduje się tutaj.

Treść samego ogłoszenia dostępna jest tutaj.