Wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żydowce osiedle”

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Szczecin o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania „Żydowce osiedle” w Szczecinie w dniach od 25 czerwca 2021 r. do 19 lipca 2021 r., oraz o zbieraniu uwag do dnia 2 sierpnia 2021 r.

Załącznik z ogłoszeniem oraz klauzula wskazująca sposób wykonania obowiązku informacyjnego dotycząca przetwarzania danych osobowych w toku sporządzania projektu planu miejscowego znajduje się tutaj.

Treść samego ogłoszenia dostępna jest tutaj.