Wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stołczyn - Kościelna, Dąbrówki”

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Szczecin o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania „Stołczyn Kościelna, Dąbrówki” w Szczecinie w dniach od 13 września 2021 r. do 4 października 2021 r., oraz o zbieraniu uwag do dnia 19 października 2021 r.

Załącznik z ogłoszeniem oraz klauzula wskazująca sposób wykonania obowiązku informacyjnego dotycząca przetwarzania danych osobowych w toku sporządzania projektu planu miejscowego znajduje się tutaj.

Treść samego ogłoszenia dostępna jest tutaj.