Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zdroje - Zielony Dwór”

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Szczecin o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania „Zdroje - Zielony Dwór” w Szczecinie w dniach od 7 lipca 2022 r. do 28 lipca 2022 r., oraz o zbieraniu uwag do dnia 18 sierpnia 2022 r.

Załącznik z ogłoszeniem oraz klauzula wskazująca sposób wykonania obowiązku informacyjnego dotycząca przetwarzania danych osobowych w toku sporządzania projektu planu miejscowego znajduje się tutaj.

Treść samego ogłoszenia dostępna jest tutaj.