Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce - Krakowska 3”

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Szczecin o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania „Gumieńce - Krakowska 3” w Szczecinie w dniach od 9 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r., oraz o zbieraniu uwag do dnia 16 sierpnia 2021 r.

Załącznik z ogłoszeniem oraz klauzula wskazująca sposób wykonania obowiązku informacyjnego dotycząca przetwarzania danych osobowych w toku sporządzania projektu planu miejscowego znajduje się tutaj.

Treść samego ogłoszenia dostępna jest tutaj.