Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Arkońskie – Niemierzyn – Wszystkich Świętych”

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Szczecin o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania „Arkońskie – Niemierzyn – Wszystkich Świętych” w Szczecinie w dniach od 10 stycznia 2022 r. do 2 lutego 2022 r., oraz o zbieraniu uwag do dnia 16 lutego 2022 r.

Załącznik z ogłoszeniem oraz klauzula wskazująca sposób wykonania obowiązku informacyjnego dotycząca przetwarzania danych osobowych w toku sporządzania projektu planu miejscowego znajduje się tutaj.

Treść samego ogłoszenia dostępna jest tutaj.