Przejdź do treści

Wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wielgowo - Dunikowo 3"

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Szczecin o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wielgowo - Dunikowo 3" w Szczecinie w dniach od 10 listopada 2023 r. do 1 grudnia 2023 r. oraz o zbieraniu uwag do 15 grudnia 2023 r.

Załącznik z ogłoszeniem oraz klauzula wskazująca sposób wykonania obowiązku informacyjnego dotycząca przetwarzania danych osobowych w toku sporządzania projektu planu miejscowego znajduje się tutaj.

Treść ogłoszenia wraz z załącznikami dostępna jest tutaj.