Przejdź do treści

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Międzyodrze - Ostrów Grabowski"

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Szczecin o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Międzyodrze – Ostrów Grabowski" w Szczecinie w dniach od 2 listopada 2023 r. do 23 listopada 2023 r. oraz o zbieraniu uwag do 7 grudnia 2023 r.

Załącznik z ogłoszeniem oraz klauzula wskazująca sposób wykonania obowiązku informacyjnego dotycząca przetwarzania danych osobowych w toku sporządzania projektu planu miejscowego znajduje się tutaj.

Treść samego ogłoszenia dostępna jest tutaj.