Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego WIELGOWO - DUNIKOWO 3 w Szczecinie

Nazwa planu
WIELGOWO - DUNIKOWO 3
Numer planu
771
Numer uchwały wszczynającej
XL/1089/22
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały zmieniającej
LI/1394/23
Data uchwały zmieniającej
Etap procedury
Wyłożenie do publicznego wglądu