Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ŚRÓDMIEŚCIE - ZACHÓD, MAŁKOWSKIEGO, KOSMOS w Szczecinie