Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ŚRÓDMIEŚCIE PÓŁNOC - P. SKARGI, FELCZAKA w Szczecinie