Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego DĄBIE - TRASA NOWOPRZESTRZENNA 2 w Szczecinie