Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ŻELECHOWA - MAŁE BŁONIA w Szczecinie

Nazwa planu
ŻELECHOWA - MAŁE BŁONIA
Numer planu
649
Numer uchwały wszczynającej
XXXIV/1001/13
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
VIII/122/15
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach poz. 2446
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Zmiana
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
6,5