Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ŻELECHOWA - BOGUMIŃSKA w Szczecinie

Nazwa planu
ŻELECHOWA - BOGUMIŃSKA
Numer planu
675
Numer uchwały wszczynającej
V/38/15
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
XXIV/568/16
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach poz. 5148
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Zmiana
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
3,3