Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Z.19 w Szczecinie

Nazwa planu
Z.19
Numer planu
49
Numer uchwały wszczynającej
XIV/150/95
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
III/W/348/99
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach Nr 24 poz. 403
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Plan
Ustawa
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
0,7