Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego TRZEBUSZ - CHEŁSZCZĄCA w Szczecinie

Nazwa planu
TRZEBUSZ - CHEŁSZCZĄCA
Numer planu
681
Numer uchwały wszczynającej
X/186/15
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
XXXV/950/17
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach poz. 5265
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Zmiana
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
176,7