Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego POMORZANY - POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 66-68 w Szczecinie

Nazwa planu
POMORZANY - POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 66-68
Numer planu
653
Numer uchwały wszczynającej
XXXVII/1115/14
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
XII/252/15
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach poz. 4624
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Plan
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
0,6