Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego NIEBUSZEWO 4 w Szczecinie

Nazwa planu
NIEBUSZEWO 4
Numer planu
696
Numer uchwały wszczynającej
XIX/441/16
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
XLIV/1272/18
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach poz. 4473
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Zmiana
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
14,2