Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego NIEBUSZEWO 2 w Szczecinie

Nazwa planu
NIEBUSZEWO 2
Numer planu
663
Numer uchwały wszczynającej
XLI/1210/14
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
XXIV/567/16
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach poz. 5147
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Zmiana
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
15,4