Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego GOLĘCINO - ROLNA w Szczecinie

Nazwa planu
GOLĘCINO - ROLNA
Numer planu
718
Numer uchwały wszczynającej
XXXVIII/1103/18
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
X/309/19
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach poz. 5150
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Zmiana
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
1,3