Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego BUKOWO - KOLONISTÓW 2 w Szczecinie

Nazwa planu
BUKOWO - KOLONISTÓW 2
Numer planu
664
Numer uchwały wszczynającej
XLII/1221/14
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
XIX/602/20
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach poz. 3677
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Niepełny
Rodzaj zmiany
Zmiana
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
73,3