Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego BOLINKO - NIEMIERZYŃSKA 2 w Szczecinie

Nazwa planu
BOLINKO - NIEMIERZYŃSKA 2
Numer planu
631
Numer uchwały wszczynającej
XXII/609/12
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
XXXI/902/13
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach poz. 2752
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Zmiana
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
9,2