Przejdź do treści

Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie

ogłasza

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W BIURZE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA SZCZECIN  
UL. SZYMANOWSKIEGO 2  
71-416 SZCZECIN

Stanowisko urzędnicze:

Asystent lub starszy asystent w zespole urbanistycznym.

W wyniku przeprowadzonego naboru na ww. stanowisko nie została zatrudniona żadna osoba.

Uzasadnienie:

Na przedmiotowy nabór wpłynęła jedna oferta, która nie spełniała niezbędnych wymagań zawartych w ogłoszeniu.

Szczecin, dnia 09.03.2023 r.