Przejdź do treści

Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie

ogłasza

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W BIURZE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA SZCZECIN 
UL. SZYMANOWSKIEGO 2 
71-416 SZCZECIN

Stanowisko urzędnicze:

Asystent, starszy asystent lub projektant w Zespole Inżynierii.

W wyniku przeprowadzonego naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Aleksandra Bronicka-Błaszczyk zam. w Szczecinie.

Uzasadnienie:

W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej komisja ds. naboru stwierdziła, że kandydatka posiada odpowiednie kwalifikacje oraz niezbędną wiedzę i wymagane doświadczenie do pracy na wskazanym stanowisku.

Szczecin, dnia 02.10.2023 r.