Przejdź do treści

Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie

ogłasza

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W BIURZE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA SZCZECIN
UL. SZYMANOWSKIEGO 2
71-416 SZCZECIN

Stanowisko urzędnicze:

Asystent lub starszy asystent w Zespole Urbanistycznym.

W wyniku przeprowadzonego naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Paulina Pajsert-Federowicz zam. w Szczecinie.

Uzasadnienie:

W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej komisja ds. naboru stwierdziła, że kandydatka w najwyższym stopniu spełniła wymagania komisji. Posiada najlepsze predyspozycje i umiejętności  oraz wiedzę na temat BPPM i tematyki wymaganej do pracy na wskazanym stanowisku.

Szczecin, dnia 26.10.2023 r.